Yan etkiler veri tabanı

Yan etkiler veri tabanı

Yan etkiler

Pestisitlerin doğal düşmanlar üzerinde doğrudan (ya da dolaylı) etkileri olabilir. Yan etkiler uygulamamızda çeşitli pestisitlerin ne ölçüde zararlı olduğunu görebilirsiniz.

Ürünlerimiz üzerinde hangi pestisitlerin yan etkisinin olduğu hakkında bilgi edinin

Ya da yan etkiler uygulamasını indirin:

Doğal düşmanlar üzerinde kalıntı etkisi (kalıcılık)

Birçok madde, uygulamadan sonra belirli bir süre için zararlı olmayı sürdürür. Doğal düşmanlarda bu kalıcılık, maddenin doğal düşmanlara zararlı olmayı sürdürdüğü hafta sayısıyla ifade edilir. İlgili parazit veya avcının eklenmesi ya da yeniden eklenmesi sadece belirtilen süreden sonra başarılı olabilir.

Bombus arıları üzerindeki yan etkiler

Bombus arıları üzerindeki yan etkilere yönelik tüm sonuçlar Bombus terrestris kullanılarak elde edilmiştir. Diğer bombus arısı türlerinde yan etkiler değişebilir. Bombus arıları için, ilgili pestisitler kullanılırken izlenecek çalışma yöntemini belirtmek amacıyla dört kategori tanımlanmıştır. Kapama ve kaldırma öncesinde, bombus arısı kovanının eve dön işlevini kullanın.

Bombus arıları üzerinde kalıntı etkisi (kalıcılık)

Bir maddenin bombus arıları üzerindeki kalıntı etkisi, bombus arılarının serada tutulamayacağı gün sayısıyla gösterilir. Kimyasal kalıntısı, ancak belirtilen süre geçtikten sonra yeterince parçalanacak ve bombus arıları bundan olumsuz etkilenmeyecektir. Herhangi bir veri sunulmamışsa kalıcılık düzeyi bilinmiyordur.

Bilgi kaynakları

Bu veri tabanındaki veriler çeşitli bilgi kaynaklarına dayanmaktadır:

Koppert B.V. tarafından yapılan denemelerin sonuçları
-
Dünya çapında, Koppert çalışanlarının saha deneyimleri
(özellikle kalıcılıkla ilgili bilgiler)
-
IOBC çalışma grubunun “Pestisitler ve Yararlı Organizmalar Araştırması” sonuçları
-
Araştırma kurumlarından gelen raporlar (ulusal ve uluslararası)
-
IOBC veya IPM Impact’in web siteleri gibi diğer kaynaklar
-
Pestisit üreticileri