Ralstonia solanacearum

Bakteriyel solgunluk, kahverengi çürüklük

Genel

Ralstonia solanacearum bir bitki patojenik bakterisidir. Toprak kaynaklı bir hastalıktır ve ksilemi kolonize ederek çok geniş bir yelpazeye yayılan potansiyel konukçu bitkilerde bakteriyel solgunluk ve kahverengi çürüklüğe neden olur.

Bakteriyel solgunluk ve kahverengi çürüklüğün yaşam döngüsü ve görünümü

Ralstonia solanacearum, Avrupa'da bir karantina organizmasıdır ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir biyo-terör organizması olarak kabul edilir. Tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak bulunan bir toprak sakinidir ve nispeten daha sıcak bölgelerden çoğaltma malzemelerinin (tohumluk patatesler, süs bitkilerinin çelikleri) getirilmesiyle aktarılır. Farklı ırklar, farklı ama örtüşen bir konukçu aralığıyla birbirinden ayrılır. Irk 3 büyük ölçüde patates ve domatesle sınırlıdır. Diğer ırklar için ideal sıcaklık 35-37°C iken, Irk 3 için ideal sıcaklık 27°C'dir; bu da onu ılıman bölgelerde daha tehlikeli hale getirir. Suda, pek çok farklı toprak tiplerinde ve yabani ot gibi alternatif konukçularda iyi hayatta kalır. Bitkileri yara veya gözenekler yoluyla istila eder ve sonra ksilem damarlarına yayılır. Patateste yumru kaynaklıdır. Bitkiden bitkiye yayılma, enfekte bitki köklerinden komşu bitkilere geçen bakterilerin sonucudur. Bakteriler ayrıca sulama suyuyla da taşınabilir.

Yağmurlu dönemlerde olduğu gibi toprak neminin yüksek olduğu zamanlarda hastalık oranı en yüksektir. Enfeksiyon, sıcaklık düşük olduğunda, koşullar daha elverişli hale gelene kadar latent kalabilir. Bu durum enfekte tarlaları tanımayı daha da zorlaştırır.

Bakteriyel solgunluk, kahverengi çürüklük nasıl önlenir?