Botryotinia fuckeliana

Kurşuni küf

Genel

Kurşuni küf (Botryotinia fuckeliana/Botrytis cinerea), birçok ortamda sıkça rastlanan bir mantardır. Soğan gibi bitki kısımlarında ve mahsul kalıntılarında veya toprak içinde sklerotyumlar(kuraklığa ve soğuğa dirençli yapılar) halinde hayatta kalabilir.

Kurşuni küfün yaşam döngüsü ve görünümü

Kurşuni küf (Botryotinia fuckeliana/Botrytis cinerea) sporları çimlenme için neme (çiğ, yağmur, sulama suyu) ve besin maddelerine ihtiyaç duyar. Ayrıca, kuru bitkilerde çimlenme çok yüksek bağıl nem seviyelerinde (RH > %93) gerçekleşir. Germ tüpleri bitkinin içine doğru büyür. Kurşuni küf (Botryotinia fuckeliana/Botrytis cinerea) nekrotropik bir mantardır; yani bitki hücrelerini öldüren bileşikler salgılar ve sonra bitki hücrelerinin içeriğini besin maddesi olarak kullanır. Enfekte alan üzerinde birkaç gün içinde yeni sporlar oluşur. Çimlenme için uygun olmayan koşullarda sporlar bitki yüzeyinde birkaç gün boyunca hayatta kalabilir ve örneğin kesme çiçeklerin hasat edilerek soğuk depoya konması gibi durumlarda bağıl nem arttığında hala çimlenebilir.

Hıyar ve domates bitkilerinin gövdesindeki budama yaraları gibi yaralar da mantara yeterli nemi sağlayabilir.

Kurşuni küf (Botryotinia fuckeliana/Botrytis cinerea) genelde, sadece zayıf düşmüş veya zarar görmüş bitkileri enfekte eden zayıf bir patojen olarak kabul edilir.

Kurşuni küf nasıl önlenir?