Mycosphaerella cucumis (Didymella bryoniae)

Zamklı gövde çürüklüğü

Genel

Mycosphaerella cucumis (Didymella bryoniae), zamklı gövde çürüklüğüne yol açan bir fungal bitki patojenidir.

Zamklı gövde çürüklüğünün yaşam döngüsü ve görünümü

Mycosphaerella cucumis mahsul kalıntılarında hayatta kalır ve eşeyli askosporlar ile eşeysiz konidyumları aynı anda üretir. Sporlar, bitki üzerinde serbest su varken, yüksek bağıl nem (RH) seviyelerinde ve yaralar üzerinde gelişir. Yapraklar doğrudan enfekte olabileceği gibi, yaralar, hidatodlar (yaprak damarlarının uçları) veya tüy diplerinden de enfekte olabilir. Bitki gövdeleri yaralar ve yaprak sapları üzerinden enfekte yapraklar yoluyla enfekte olur. Meyveler ise çiçekler yoluyla enfekte olur. Yeni oluşan askosporlar havadan, konidyumlar ise su damlaları, aletler ve işçilerin elleri yoluyla yayılır. Hastalık, bitkinin üst kısımlarında esas olarak askosporlar, alt kısımlarında ise konidyumlar yoluyla yayılır.

Zamklı gövde çürüklüğü nasıl önlenir?