Freesia sp.

Frezya

Hakkında

Frezya, otsu ve çok yıllık çiçek açan Iridaceae familyasına mensuptur. Önceden Anomatheca cinsine mensup olduğu düşünülen türler, günümüzde artık Frezya’ya dahil edilmektedir. Bu bitkinin kökeni, Afrika’nın güneyinde, Kenya’dan, güneyde Güney Afrika’ya kadar olan bölgedir. Bu huni şeklindeki süs bitkileri, yetiştirilen birkaç Frezya türünün melezidir.