Trianum-P

Etken madde:
Trichoderma harzianum T-22
Ortak isim:
Toprakta yaşayan mantar
Ürün kategorisi:
Biyofungisit
 • Toprak kaynaklı hastalıkları önler ve kontrol eder

 • Bitki büyüme ve tekdüzeliğini uyarır

 • Granüller suda kolayca dağılabilir ve ıslatma, damlama-sulama veya püskürtme yoluyla uygulanabilir

Play
Play
 • Toprak kaynaklı hastalıkları önler ve kontrol eder

 • Bitki büyüme ve tekdüzeliğini uyarır

 • Granüller suda kolayca dağılabilir ve ıslatma, damlama-sulama veya püskürtme yoluyla uygulanabilir

Kullanım amacı

Kullanım amacı

Trianum-P bitkileri, birbirinden farklı çeşitli eylem şekilleri aracılığıyla, çeşitli toprak kaynaklı hastalıklara karşı korur. Kök sistem gelişimi, besin emilmesi ve bitki büyümesini de iyileştirir.

Hastalıklar

Trichoderma harzianum T-22, Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp. ve Microdochium spp gibi toprak kaynaklı hastalıklara karşı korur. Ek olarak, Trianum-P, bitki büyümesi ve tekdüzeliğini uyarır.

Mahsuller

Trianum-P çoğu bitkide kullanılabilir.

Çalışma şekli

Çalışma şekli

Etki şekli

Trianum-P’nin etki şekli aşağıdaki mekanizmalara dayalıdır:

Boşluk için rekabet
Trianum-P, kök yüzeyinde diğer toprak kaynaklı mantarlara göre daha hızlı büyür. Böylece diğer mantarlar, daha az kök üzerine yerleşme olanağı bulur.

Besin maddesi için rekabet
Trianum-P, patojenlerin ihtiyaç duyduğu besin kaynaklarını tüketir. Bu nedenle patojenlerin gelişme olasılığı azalır.

Patojen asalaklığı
Trianum-P, patojenin miselyumları etrafında büyür. Patojenlerin hücre duvarları parçalanır ve ölürler.

Bitkinin güçlendirilmesi
Trianum, daha fazla kök tüyü oluşumu yoluyla bitkinin kök sistemini geliştirir, böylece su ve besin maddeleri daha iyi emilir. Bu da, daha güçlü bitki ve daha tekdüze bir mahsul ve daha iyi bir verim sağlar. Bitkinin stres altında olduğu ve/veya optimumun altında yetiştirme koşullarında yetiştirildiği durumlarda bu etki daha da güçlü olur. Trianum ayrıca bitkinin toprak seviyesi üstündeki kısımlarının, uyarılmış sistemik direnci (ISR) adı verilen savunma mekanizmasını da güçlendirir. Trianum-P, manganez ve demir gibi bazı “sabit” besin maddelerinin bitki tarafından emilebilmesini sağlar.

Play
Ürün özellikleri

Ürün özellikleri

Ambalaj içeriği 500 gram ve 5 kg karton dış kılıflı torbalar.
Formülasyon Suda dağılabilen granül (WG).
Konsantrasyon 1x10⁹ CFU (sürdürülebilir Trichoderma harzianum T-22 spor)/gram.
Kullanım kılavuzu

Kullanım kılavuzu

Hazırlık

 • 1 ölçü Trianum-P’yi bir kova içinde 5 ölçü suya ekleyin
 • İyice karıştırın
 • Bu süspansiyonu gerekli miktarda suya ekleyerek son püskürtme, damlama ya da ıslatma çözeltisini elde edin
 • Homojen bir spor dağılımı sağlamak için sürekli çalkalayın
 • Spor kalitesi birkaç saat içinde azalacağından, solüsyonun hazırlandığı gün uygulayın

Uygulama

Trianum-P, ekim sırasında ıslatma, damlama-sulama sistemleri veya yetiştirme ortamına püskürtme yoluyla uygulanabilir. Optimum etki için Trianum-P’yi bitkiye mümkün olduğunca erken uygulayın.

Islatma veya püskürtme ile uygulama:

 • Trianum-P herhangi bir püskürtme veya ıslatma ekipmanı ile uygulanabilir
 • Uygulamanın ardından ekipmanı su ile iyice yıkayarak temizleyin
 • Kültür ortamı veya toprağa iyi nüfuz etmesini sağlamak için yeterli miktarda çözelti kullanın, ancak yüzey akışı ve aşırı drenajı önleyin

Damla sulama ile uygulama:

 • Trianum-P’nin sporları köklere hızla ulaşmalıdır. Trianum-P’yi kum filtresinden sonra enjekte edin ve damlama sulama filtrelerinin temiz olduğundan emin olun (sporlar filtrelerdeki organik malzemeye yapışabilir)
 • Sporların köklere bağlanmasını artırmak için, ürünün uygulanmasını izleyen ilk iki günde yüzey akıntısı ve aşırı drenajdan kaçının. Trianum-P sistemik bir ürün değildir ve dolayısıyla bitki tarafından emilmez
 • Trianum-P uygulamasının en az bir gün öncesi ila uygulamadan iki gün sonrası arasındaki sürede damla sulama sistemlerinde dezenfektan kullanmayın
Play

Dozaj

 • Trianum-P dozajı bitkiye bağlı olup, daima özel duruma uyarlanmalıdır. Her bir bitki veya durum için önerilen dozajı öğrenmek için etiketi kontrol edin
 • Uygulama oranları genellikle 1-5 kg/ha veya 15-30 gram/1.000 bitki arasında değişir
 • Durumunuz için en iyi stratejinin ne olduğu konusunda tavsiye almak için bir Koppert danışmanına ya da Koppert ürünleri onaylı distribütörüne danışın

Zamanlama

Bitkiy ekerken veya ektikten kısa bir süre sonra önleyici olarak uygulamaya başlayın.

Çevresel koşullar

Trianum-P farklı çevre koşullarında iyi performans gösterir. Trichoderma harzianum T-22, geniş bir sıcaklık aralığında (10-34°C/50-93°F), 4 ile 8 arasında bir pH derecesinde ve çok çeşitli büyüme ortamlarında büyür.

Yan etkiler

Pestisitlerin biyolojik çözeltiler üzerinde doğrudan (ya da dolaylı) etkileri olabilir. Bu üründe hangi pestisitlerin yan etkisinin olduğunu keşfedin.

Yan etkiler veri tabanına gidin
Ürün taşıma

Ürün taşıma

Teslim alma sonrası depolama süresi

Son kullanma tarihi için ambalaj üzerine bakın.

Depolama sıcaklığı

4-8°C/39-46°F.

Depolama koşulları

Doğrudan güneş ışığından koruyun.

Koppert (Koppert B.V. ve/veya ona bağlı şirketler) genel hüküm ve koşulları geçerlidir. Sadece ülkeniz ve mahsulünüz için izin verilen ürünleri kullanın. Daima yerel kayıtlara uygun hareket edin. Koppert yetkisiz kullanımdan sorumlu tutulamaz. Ürün tavsiye edilenden daha uzun süre ve/veya yanlış koşullarda depoda tutulursa, Koppert kalitedeki kayıplardan sorumlu olmayacaktır.

Yardıma mı ihtiyacınız var?