Fusarium oxysporum

Fusarium solgunluğu

Genel

Fusarium, birçok türü olan toprak kaynaklı bir mantar grubudur. Fusarium yaygındır ve bir dizi konukçu mahsulü enfekte edebilir. Birçok türü zayıf patojen olarak değerlendirilir ve bu türler sadece yaralı veya stresli konukçu bitkileri enfekte edebilir.

Fusarium solgunluğunun yaşam döngüsü ve görünümü

Fusarium oxysporum’un her biri sınırlı sayıda mahsul üzerinde seçici patojen etkiye sahip birçok farklı özel formu bulunur. Tek bir mahsulde bile özel formlar oluşabilir ve bunlar birbirinden farklı belirtilere neden olabilir. Fusarium oxysporum, fiilen konukçu bitkinin damar sistemi içinde büyüyen ve bitkinin içinde yukarı doğru yayılan tek Fusarium’dur. Diğer türler bitkinin dışından yukarı doğru yayılır.

Çoğu Fusarium türü sadece eşeysiz sporlar oluşturur. Bazı türler askospor da oluşturabilir. Fusarium oxysporum yaşam döngüsü çoğu Fusarium türünün yaşam döngüsü ile benzerlik gösterir. Fusarium toprak içinde ve enfekte bitkilerin kalıntıları üzerinde klamidospor (kalın duvarlı miselyum hücreleri) veya miselyum olarak uzun yıllar kışlayabilir. Tohumların, sera yapıları, alet ve makinelerin üzerinde hayatta kalması da mümkündür. Birincil enfeksiyon ya tohumla taşınır ya da kök bölgesinde kök uçları veya küçük yaralarda, örneğin kazık kökten bir yan kökün çıktığı noktada enfeksiyon şeklinde ortaya çıkar.

Fusarium solgunluğu nasıl kontrol edilir?

Fusarium solgunluğu nasıl önlenir?

  • Mahsul kalıntılarını ortadan kaldırın veya imha edin
  • Dirençli çeşitler kullanın
  • Temiz üretim malzemeleri kullanın (tohuma sıcak su uygulaması etkin biçimde yapılabilir)
  • Seranızda temiz malzeme kullanın
  • Seralarda aletleri, makineleri ve sulama suyunu dezenfekte edin
  • Bitkilerde stresi önleyin
  • Toprakta yeterli drenaj olmasını sağlayın
  • Azotu amonyak formunda değil nitrat formunda uygulayın
  • Hasat sırasında ve hasat sonrası depolamada zararı önleyin ve mahsule bağlı olarak hasat sonrasında yara iyileşmesini hızlandırın

Bitki potansiyeli ve mahsul direncini optimize ederek bitki hastalıklarını önleyin