Erwinia carotovora subsp. carotovora (syn. Pectobacterium carovora)

Bakteriyel yumuşak çürüklük, bakteriyel gövde çürüklüğü

Genel

Erwinia carotovora subsp. carotovora adı yakın dönemde Pectobacterium carotovora olarak değiştirilmiştir. Çok çeşitli bakteriyel çürüklüklere (bakteriyel yumuşak çürüklük, bakteriyel gövde çürüklüğü) yol açan pektolitik bakterilerden biridir.

Bakteriyel yumuşak çürüklük, bakteriyel gövde çürüklüğünün yaşam döngüsü ve görünümü

Erwinia carotovora subsp. carotovora veya Pectobacterium carovora çok sık görülmekle birlikte genellikle salgın denebilecek bir popülasyon yoğunluğuna ulaşmaz. Çeşitli bitkiler üzerinde veya toprakta düşük yoğunluklarda epifit bakteri formunda hayatta kalabilir. Ayrıca böceklerin sindirim kanallarında da görülmüştür; çürüyen bitkilerden yetişmekte olan mahsullere muhtemelen bu yolla bulaşır. Erwinia carotovora subsp. carotovora veya Pectobacterium carovora, bitkileri taze yaralar, örneğin budama yaraları yoluyla enfekte eder. Sağlıklı yeşil yaprakları enfekte edemez, ama yaşlı yapraklar üzerinde büyüyebilir ve buradan da yaprak sapları üzerinden ksilem damarları yoluyla ana gövdeye yayılır. Hastalığın gelişimi için yüksek nem gereklidir. Erwinia carotovora subsp. carotovora veya Pectobacterium carovora’ya ayrıca, diğer patojenler ile enfekte bitkiler üzerinde ikincil patojen olarak da rastlanabilir. Patateste karabacak hastalığına yol açan bakteri farklı bir alt türdür.

Bakteriyel yumuşak çürüklük, bakteriyel gövde çürüklüğü nasıl önlenir?

  • Yüksek nemi önleyin
  • Mahsul içinde yayılmayı önlemek üzere sanitasyon uygulayın
  • Aletleri ve ekipmanı temizleyin
  • Yaraların hızlı kapanmasını destekleyin
  • Resirküle eden sulama suyunu dezenfekte edin

Bitki potansiyeli ve mahsul direncini optimize ederek bitki hastalıklarını önleyin