Phytophthora cactorum

Elmada kök boğazı çürüklüğü

Genel

Phytophthora cactorum, kök çürüklüğü, çilekte sap çürüklüğü, elma çürüklüğü, elmada kök boğazı çürüklüğüne neden olan bir bitki patojenidir. Konukçu bitki aralığı son derece geniştir.

Elmada kök boğazı çürüklüğünün yaşam döngüsü ve görünümü

Phytophthora türleri, Oomycetes sınıfına ait son derece yıkıcı organizmalar olup kesinlikle mantar değildirler. 15 ile 23°C arası bir toprak sıcaklığında ve mahsul büyümesi için gerekenden daha yüksek su içeriğinde çok iyi gelişirler.

Phytophthora kökler, enfekte yumru ve soğanlar veya toprakta oospor (kışı geçiren eşeyli sporlar), spor kesesi (doğrudan çimlenen ya da zoospor oluşturan özel yapılar), klamidospor (kurumaya dirençli kalın duvarlı miselyum hücreleri) veya miselyum gibi farklı evrelerde kışı geçirir. Kışlayan yapılar, konukçuyu enfekte eden zoosporları oluşturur. Zoosporlar, sporların su içinde hareket etmelerini sağlayan kamçılı sporlardır. Enfeksiyon genellikle kökten dibe ilerlemekle birlikte, doğrudan dip de enfekte olabilir. Büyüyen kök uçlarından çıkan sızıntılar çimlenmeyi teşvik eder ve zoosporları kendine çeker. Patojen, gövdenin içine doğru ve bitki yüzeyi üzerinde büyür ve gözeneklerden dışarı çıkan, içi spor kesesi dolu yeni sporanjiyoforlar (bir tür spor olan spor keselerini içeren yapılar) oluşur. İkincil enfeksiyon, çimlenen spor keseleri ya da spor keseleri içinde oluşan zoosporlar yoluyla meydana gelir. Bitkinin toprağın üstünde kalan bölümlerinde çimlenme için yaprak ıslaklığı gereklidir.

Rüzgar ve yağmur ile yayılma, patojenin enfekte bitkilerden toprağa dönmesini sağlar. Zoosporlar su içinde kolayca hareket edebildiğinden, toprağa yayılma su yoluyla gerçekleşir. Bu da, toprak ya da substrattaki su miktarı mahsul büyümesi için ideal olandan daha yüksek olduğunda hastalığın neden daha hızlı yayıldığını açıklar.

Elmada kök boğazı çürüklüğü nasıl kontrol edilir?

Elmada kök boğazı çürüklüğü nasıl önlenir?

  • Makine ve aletlerin temizlenmesi, atık yığınlarının imha edilmesi, kalan kökler ve enfekte yaprakların kaldırılması gibi hijyen önlemlerini uygulayın
  • Mümkün olan durumlarda, daha az hassas veya daha dirençli çeşitleri seçin
  • Toprakta yüksek su içeriği ve su sıçraması hastalığın yayılmasını hızlandırdığından, aşırı sulamadan kaçının ve yağdırma sulama konusunda dikkatli davranın Hava sirkülasyonuna izin vermek suretiyle yaraların hızlı kurumasını ve iyileşmesini sağlayın
  • Resirküle edilen besin çözeltilerini dezenfekte edin

Bitki potansiyeli ve mahsul direncini optimize ederek bitki hastalıklarını önleyin