Juglans spp.

Ceviz

Hakkında

Ceviz ağaçları,Juglandaceae familyasından bir cins olan Juglans cinsine mensuptur. Bu ağacın tanelerine genel olarak ceviz denir. Yaprak döken bir ağaç olan ceviz ağacı, 40 metre yüksekliğe kadar ulaşır. Bazı Lepidoptera türlerinin larvaları ceviz ağacı ile beslenir. Bunlar arasında imparator güvesi (Pavonia pavonia), Ectropis crepuscularia, Amorpha juglandis, altın kelebek (Euproctis chrysorrhoea), C. laticornella ve C. pruniella, Hemithea aestivaria ve Catocala neogama sayılabilir.