Rhizobium rhizogenes, Rhizobium radiobacter

Saçak köklülük, kök uru

Genel

Rhizobium bakterileri baklagillerin kök nodüllerine yerleştikten sonra azotu bağlayan toprak bakterileridir. Ek olarak, yakın zamanda patojenik Agrobacterium türleri de Rhizobium cinsine katılmıştır. Bu patojenik bakteriler daha önce Agrobacterium tumefaciens veya Agrobacterium radiobacter, Agrobacterium vitis, Agrobacterium rhizogenes ve Agrobacterium rubi olarak biliniyordu, şimdi ise bu terimlerin ilk kısmı Rhizobium olarak değiştirildi.

Rhizobium rhizogenes veya Rhizobium radiobacter saçak köklülük ve kök uruna neden olur.

Saçak köklülük, kök urunun yaşam döngüsü ve görünümü

Rhizobium rhizogenes'in birincil enfeksiyon kaynağı henüz tanımlanmamıştır. Varsayım, bakterilerin toprakta hayatta kaldığıdır; bununla birlikte ilk enfeksiyonun üretim materyalinden kaynaklanması da olasıdır. Enfeksiyon ayrıca yaralar yoluyla da meydana gelebilir. Enfeksiyonun ardından, yarılıp açılarak açığa pek çok bakteri çıkaracak olan urlar oluşur. Bu bakteriler yağmur ve rüzgar, insanlar ve aletler yoluyla yayılır. Şimdiye kadar saçak köklülükten bakteri izole edilmemiştir. Bu hastalığa bitkinin hormonal sisteminde, Rhizobium enfeksiyonundan kaynaklanan bir değişikliğin neden olduğu düşünülmektedir. Rhizobium rhizogenes, bitki dokusuna bir Ri plazmid yerleştirir ve bitkide genetik bir değişikliğe neden olur.

Saçak köklülük, kök uru nasıl önlenir?

  • Temiz çoğaltma malzemesi kullanın
  • Aletlerin, damlatıcıların ve gutter sistemlerinin dezenfeksiyonu için katı bir hijyen protokolü uygulayın
  • Seralarda çalışma düzenini hijyen protokolüne uyacak şekilde ayarlayın
  • Sulama sistemi içinde biyofilm oluşumunu önlemek için besin çözeltisini dezenfekte edin
  • Seralarda bitki kökleri ile gutter sistemleri arasında teması önleyin

Bitki potansiyeli ve mahsul direncini optimize ederek bitki hastalıklarını önleyin