Pythium aphanidermatum

Fide çökerten

Genel

Pythium “zayıf bir patojen” olarak kabul edilir; bu durum onun sadece, ideal olmayan koşullarda olan veya çok fazla su, çok yüksek veya düşük sıcaklıklar ya da ani sıcaklık dalgalanmaları gibi nedenlerden kaynaklanan stres altındaki bitkileri etkileyebileceği anlamına gelir.

Pythium aphanidermatum çoğunlukla toprakta veya sulama suyunda, nispeten yüksek sıcaklıklarda oluşur. Pythium aphanidermatum çoğunlukla genç bitkilerde görülür ve genç bitkilerde yaratacağı zarar daha geniş kapsamlı olur.

Fide çökertenin yaşam döngüsü ve görünümü

Pythium, ayrı bir mikroorganizma grubu olan Oomycetes'e mensuptur ve bu nedenle gerçek bir mantar değildir. Yaşamını oosporlar (olumsuz koşullara, özellikle de dehidrasyona dirençli dinlenme sporları) halinde sürdürür. Oosporların çimlenmesi yakındaki hassas bir konukçunun köklerinden çıkan sızıntılarla uyarılır. Oosporlar çimlenir ve sonra zoosporları üreten sporangiyumları oluştururlar. Zoosporlar, sporların su içinde hareket etmelerini sağlayan kamçılı sporlardır. Zoosporlar, genç bitkilerin büyüyen köklerine kimyasal olarak çekilir ve toprak suyu yoluyla onlara doğru hareket ederler. Kökleri, üzerinde yan köklerin oluştuğu küçük yaralar ve benzer şekilde zarar görmüş noktalar yoluyla enfekte ederler.

Enfekte bitkide, hastalığın komşu bitkilere yayılmasına olanak sağlayan, zoosporlu yeni sporangiyumlar oluşur.

Zoosporlar su yoluyla yayılır. Bu nedenle, bu hastalık en hızlı, toprak veya substratın yüksek su içeriğine (>%70) sahip olduğu ıslak koşullarda yayılır.

Oosporlar, toprak parçacıkları insanlar veya makineler tarafından hareket ettirildiğinde dağılır. Pythium, bitkilerin olmadığı toprak ve subsratlarda çok iyi hayatta kalabilir. Birçok tür tamamen çürükçüldür; bu nedenle bitkilere zarar vermezler.

Fide çökerten nasıl kontrol edilir?

Fide çökerten nasıl önlenir?

 • Dirençli çeşitler kullanın ya da toleranslı çeşitleri aşılama yoluna gidin
 • Temiz dikim malzemesi kulanın
 • Düzenli gelişim sağlayın
 • Aşırı sulamadan kaçının
 • Hastalığı destekleyeceğinden dolayı aşırı azot kullanmayın
 • Seralarda:
  • Dikimin hemen ardından yüksek sıcaklıkların oluşmasını önleyin Soğuk ve aşırı sıcak sulama suyu kullanmaktan kaçının Substratın su içeriğini %70'in altında tutun ve iyi bir drenaj sağlayın
  • Resirküle edilen besin çözeltilerini dezenfekte edin
  • Fideler için daha yüksek substrat blokları kullanarak başlangıçta ana substrata olan mesafeyi artırın
 • Tarla mahsulleri:
  • Drenajı yetersiz tarlalar kullanmaktan kaçının veya dikimden/ekimden önce drenajı iyileştirin

Bitki potansiyeli ve mahsul direncini optimize ederek bitki hastalıklarını önleyin