Verticillium dahliae, Verticillium albo-atrum

Ventrisilyum solgunluğu

Genel

Verticillium türleri belirli olmayan bitki patojenleridir. Birçok tür saprofittir; Verticillium albo-atrum, ve Verticillium dahliae en önemli bitki patojenleridir. Verticillium dahlia vertisilyum solgunluğuna ve patatesin erken ölmesine neden olur.

Ventrisilyum solgunluğunun yaşam döngüsü ve görünümü

Verticillium dahliae, toprakta, yüksek ve düşük sıcaklıklara ve dehidrasyona dayanabilen küçük sert hayatta kalma yapıları olan mikrosklerotler olarak uzun süre (uzun yıllar) hayatta kalır. Verticillium dahliae, ayrıca mahsul kalıntılarında hifler (miselyum) olarak da hayatta kalır. Mantar, bitki köklerini doğrudan veya nematodlar ve diğer etmenlerin neden olduğu yaralar yoluyla enfekte eder. Mantar daha sonra büyüyerek bitkinin damarlarına girer ve terleme akışı ile yukarı taşınan sporlar oluşturur. Bitki bir savunma mekanizması olarak damarlarda zamk üretir. Hem mantar hem de zamkın varlığı ksilem damarlarının tıkanmasına neden olur ve bu da bitkinin solmasına neden olur. Sporlar yeni konukçulara rüzgar yoluyla yayılabilir. Yaşlanan dokuda, dinlenme miselyumu veya mikrosklerotlar oluşur. Mantarın miselyum gelişimi ile yayılması sınırlıdır. Bitkiden bitkiye yayılma su, toprak parçacıkları, aletler vb. yoluyla gerçekleşir. Verticillium ayrıca tohumdan veya yumrudan da gelebilir.

Verticillium albo-atrum için ideal sıcaklık 21°C'dir ve büyüme 30°C'nin üzerinde durur; öte yandan, Verticillium dahliae 25-27°C civarında ideal bir sıcaklığa sahiptir.

Ventrisilyum solgunluğu nasıl kontrol edilir?

Ventrisilyum solgunluğu nasıl önlenir?

  • En az 65oC sıcaklıkta en az 30 dakika boyunca ısıtmak suretiyle temiz toprak veya substratla başlayın
  • Temiz tohum, yumru ve çelik kullanın
  • Daha az hassas çeşitler yetiştirin
  • Nematodları kontrol ederek köklerin zarar görmesini önleyin, zira hasarlı noktalar giriş noktaları olarak kullanılabilir

Bitki potansiyeli ve mahsul direncini optimize ederek bitki hastalıklarını önleyin