Mycosphaerella cucumis (Didymella bryoniae)

Zamklı gövde çürüklüğü

Genel

Mycosphaerella cucumis (Didymella bryoniae), zamklı gövde çürüklüğüne yol açan bir fungal bitki patojenidir.

Zamklı gövde çürüklüğünün yaşam döngüsü ve görünümü

Mycosphaerella cucumis mahsul kalıntılarında hayatta kalır ve eşeyli askosporlar ile eşeysiz konidyumları aynı anda üretir. Sporlar, bitki üzerinde serbest su varken, yüksek bağıl nem (RH) seviyelerinde ve yaralar üzerinde gelişir. Yapraklar doğrudan enfekte olabileceği gibi, yaralar, hidatodlar (yaprak damarlarının uçları) veya tüy diplerinden de enfekte olabilir. Bitki gövdeleri yaralar ve yaprak sapları üzerinden enfekte yapraklar yoluyla enfekte olur. Meyveler ise çiçekler yoluyla enfekte olur. Yeni oluşan askosporlar havadan, konidyumlar ise su damlaları, aletler ve işçilerin elleri yoluyla yayılır. Hastalık, bitkinin üst kısımlarında esas olarak askosporlar, alt kısımlarında ise konidyumlar yoluyla yayılır.

Zamklı gövde çürüklüğü nasıl kontrol edilir?

Zamklı gövde çürüklüğü nasıl önlenir?

Ekim öncesinde:

  • Tüm mahsul kalıntılarını temizleyin ve serayı dezenfekte edin
  • Meyve iç çürüklüğüne daha az hassas bir çeşit seçin
  • Temiz çoğaltma malzemesi kullanın

Ekim sırasında ve ardışık hıyar mahsulleri arasında:

  • Önceki mahsulden kalan ve yeni mahsul için inokulum kaynağı oluşturabilecek tüm saksı ve bitki parçalarını ortadan kaldırın
  • Her zaman tüm bitki bölümleri üzerinde buğu oluşumunu önleyin
  • Fazladan silikon ve/veya kalsiyum içeren besinler hücre duvarlarını kuvvetlendirir ve mantarların yapraklara girişini zorlaştırır
  • Hastalık şüphesi olan alanlarda çiçekleri, açtıktan sonra iki gün içinde toplayın (bu sadece yüksek terbiye mahsullerinde uygulanabilir)
  • Ölü ve hastalıklı yaprakları toplayın ve ortadan kaldırın

Bitki potansiyeli ve mahsul direncini optimize ederek bitki hastalıklarını önleyin