Xylella fastidiosa

Asmada bakteriyel yanıklık hastalığı

Genel

Xylella fastidiosa ksilem dokusu ile sınırlı gram negatif bir bakteridir. Birçoğu önemsiz belirtiler gösteren veya hiçbir belirti göstermeyen pek çok konukçuya sahiptir. Gün geçtikçe daha fazla konukçu bitki türleri keşfedilmektedir. Xylella fastidiosa en iyi asma, sert çekirdekli meyve (şeftali ve erik) ve turunçgillerde bilinir; bu bitkilerde, asmada bakteriyel yanıklık (Pierce) hastalığı, şeftalide Phony hastalığı, erikte yaprak yanıklığı, turunçgillerde alacalı kloroz ve hızlı göçme sendromu gibi hastalıklara neden olur. Son zamanlarda zeytinde daha fazla sorun yaratmaktadır.

Asmada bakteriyel yanıklık hastalığının yaşam döngüsü ve görünümü

Bakteriler köklerde ksilem damarlarında, gövdelerde ve yapraklarda yaşar ve çoğalır. Bitki buna, damarlarında tutkal benzeri bir madde olan zamk ve tiloz oluşturarak cevap verebilir. Bakteriler, zamk ve tilozlar damarları tıkayarak bitkinin solmasına neden olur. Farklı bitki kısımlarına taşınma bitki türlerine bağlıdır: Bakteri şeftali köklerinde büyük miktarlarda bulunur, erikte ise yaprak ve meyvelerde çok sayıdadır.

Bakteri ksilemle beslenen her türlü böcek tarafından bitkiden bitkiye aktarılır. Homalodisca coagulata ve Oncometopia nigricans iyi bilinmekle birlikte, kesinlikle tek vektör ve “sharpshooter” (keskin nişancı) da denen yaprak zararlısı türleri değildirler. Böcekler, enfekte bitkilerle beslendikten hemen sonra infektif olur ve olgun böcekler süresiz infektif kalır. Bununla birlikte, bakteri yumurtalara geçmez ve olgunlaşmamış böcekler, tüy dökme işleminden sonra bakterileri kaybeder. Uzun mesafeli yayılım, enfekte vektörlerin veya dormant bitkilerin kazara taşınması ile oluşabilir. Turunçgillerde bakteri, çoğaltma için kullanılan tohumun içinde aktarılabilir.

Bakterilerin sayısı birçok bölgede dormant bitkilerin içindeki bakterilerin öldüğü don dönemleri olan kış koşullarında sınırlı olur. Ayrıca, birçok bölgede yeni mevsimde erken enfeksiyona neden olabilecek yetişkin vektörleri kışlamaz. Bu nedenle, bakteriler ılıman kışlara sahip ve kışlayan yetişkin vektörlerin olduğu bölgelerde en ciddi problemlere neden olur. Bakteriler ayrıca pek çok yabani konukçu ve yabani otta da ortaya çıkar ve varlıkları, kültür bitkilerinde enfeksiyon riskini artırır. Bir konukçu bitki türünden diğerine yayılmanın nasıl olduğu hala araştırılmaktadır ve bu süreç enfekte bitkilerde bakterilerin konumuna bağlı gibi görünmektedir. Örneğin, yapraklarda yüksek seviyede bakteri bulunan enfekte erik ağaçlarından bakterilerin en çok köklerinde olduğu komşu şeftali ağaçlarına aktarım, tersi yönde aktarımdan çok daha başarılıdır. Genelde, şeftali yapraklarındaki düşük bakteri sayısı, hem mahsulün kendi içindeki hem de diğer mahsullere yayılımını yavaşlatır.

Asmada Pierce hastalığı nasıl önlenir?

  • Vektörleri koruma ağları ve böcek ilaçları kullanarak kontrol edin
  • İnokulum kaynaklarını azaltmak için yabani konukçu bitkileri ve yabani otları temizleyin
  • Dormant çelikler üzerinde sıcak su tedavisi uygulayın (50°C’de 20 dakika veya 45°C’de 180 dakika)
  • İnokulum kaynaklarını ortadan kaldırmak için hastalıklı dalları veya ağaçların tamamını budayın

Bitki potansiyeli ve mahsul direncini optimize ederek bitki hastalıklarını önleyin