Clavibacter michiganensis sp.

Domateste bakteriyel kanser

Genel

Clavibacter Avrupa’da bir karantina organizması olarak kabul edilir yani bakterinin Avrupa’ya girişini önlemek için büyük çaba harcanır. Arada sırada bir enfeksiyona rastlandığında, kökünü kazımak için katı önlemler alınır. Domateste üreticilerin ya tüm mahsulü, ya da mahsul eski ise sadece enfekte bölgeyi geniş bir tampon bölge ile birlikte imha etmesi gereklidir. Buralarda yeniden ekime ancak bölgenin iyice dezenfekte edildiği yetkili mercilere kanıtlandıktan sonra izin verilir. Patates üreticileri etkilenen tarlanın tüm mahsulünü kaybeder ve çiftlikteki diğer tarlalardan gelen patatesler o yıl için “şüpheli” olarak etiketlenir. Enfekte tarlada beş yıl süreyle patates veya diğer Solaneceaous mahsullerinin ekimine izin verilmez. Aynı çiftliğin diğer tarlalarında ise, enfeksiyondan sonra bir yıl süre ile tohumluk patates ekimine izin verilmez.

Domateste bakteriyel kanserin yaşam döngüsü ve görünümü

Clavibacter tohum ve yumrular yoluyla taşınır ve birincil enfeksiyon çoğunlukla enfekte çoğaltma malzemelerinden kaynaklanır. Sera mahsullerinde bitkilere dokunulması yoluyla ve tarla mahsullerinde yağmur veya sulama suyunun sıçramasında olduğu gibi su aracılığıyla diğer fidelere yayılır. Hem sera hem de tarlalarda püskürtme de bakterinin yayılmasına neden olabilir. Bakteri, ayrıca, makine, sandık ve aletler yoluyla da yayılabilir. Bakteri, genç bitkileri, yaralardan girip daha sonra bitki damarları içinde büyüme yoluyla enfekte eder. Bitki büyümesi sınırlanır ve bitki ksilem damarlarının tıkanması nedeniyle solar. Bakteri, gönüllü yumrular ve patates mahsul kalıntıları üzerinde bir süre hayatta kalabilir. Enfekte yumrular, hasat sonrası depolama sırasında sağlıklı yumruların enfekte olmasına yol açabilir.

Domateste bakteriyel kanser nasıl önlenir?

  • Temiz çoğaltma malzemeleri kullanın:
    • Sadece test ve dezenfekte edilmiş tohum kullanın
    • Sadece test edilmiş ve sertifikalı patates tohumu kullanın
  • Sera mahsullerinde katı hijyen önlemleri uygulayın: Enfekte bitkileri kapalı naylon poşetler içinde çıkarın, mahsul kalıntılarını imha edin, koruyucu kıyafet ve eldiven kullanın, aletler ve sera yapılarını dezenfekte edin
  • Tarla mahsullerinde en az iki yıllık bir mahsul rotasyonu uygulayın ve bu sırada dönüşümlü olarak konukçu olmayan mahsuller kullanın
  • Mahsul kalıntılarının çürümesini hızlandırmak için derin sürüm yapın

Bitki potansiyeli ve mahsul direncini optimize ederek bitki hastalıklarını önleyin