Xanthomonas fragariae

Köşeli yaprak lekesi

Genel

Xanthomonas fragariae çilekte rastlanan bir yaprak lekesi hastalığıdır.

Köşeli yaprak lekesinin yaşam döngüsü ve görünümü

Xanthomonas fragariae kışı, ilkbaharda birincil enfeksiyon kaynağı haline gelen bitki ve ölü yapraklarda geçirir. Bakteri, mahsullere yeni fideler aracılığıyla da girer. Bu bakteri desikasyona karşı çok dirençlidir ve topraktaki kuru yapraklarda veya yapraklarda kolayca hayatta kalabilir, ama bunu toprakta bağımsız olarak yapamaz. Bakteri nemli koşullar altında yaprakların üzerindeki lezyonlardan sızar ve ikincil bir enfeksiyon kaynağı oluşturur. Yağmur, sulama suyu veya bitkilerin taşınması yoluyla yayılır. Bitkilerin enfeksiyonu hem pasif hem de aktif olarak gerçekleşir. Yüksek nem oranı veya su mevcudiyeti ile birlikte, gündüz 20°C civarındaki sıcaklıklar ve soğuk geceler, enfeksiyon ve hastalığın gelişimi için elverişli bir ortam sunar. Bu koşullar çoğunlukla ilkbaharda yağmur yağdığında veya yağmurlama sulaması kullanıldığında oluşur. Sağlıklı, iyi yetişen bitkiler, hastalıklı veya stresli bitkilerden daha hassastır.

Köşeli yaprak lekesi nasıl önlenir?

  • Temiz üretim materyali ve hastalık içermeyen tohumlar kullanın
  • Ölü yapraklar gibi inokulum kaynaklarını ortadan kaldırın
  • Tarlada yetişen domates ve biberde, gönüllü bitkilerden ve ürün kalıntılarından kaynaklanan enfeksiyonları önlemek için tarlaları rotasyona tabi tutun
  • Sera veya tarla yakınlarında atık yığınlarını önleyin
  • Dirençli biber çeşitleri mevcuttur ve kullanılmalıdır

Bitki potansiyeli ve mahsul direncini optimize ederek bitki hastalıklarını önleyin