Mikrobiyal Gübreler

Genel bilgi

Mikrobiyal gübrelere olan talep giderek artıyor. Bu ürünler, çiftçilerin mahsul kaybını en aza indirerek potansiyel verimlerini ve kalitelerini korumalarını sağlar. Koppert'in mikrobiyal ürünleri genel olarak ikiye ayrılır. Bazıları zararlı ve hastalıklara (biyotik stres) karşı belirgin bir etkiye sahip mahsul koruma ürünleridir. Bir kısmı ise kuraklık, tuzluluk gibi abiyotik stres unsurlarına karşı mahsul direncini artıran ve bitkinin besin maddesi alımını iyileştiren biyolojik uyarıcılardır.

Mikrobiyal gübre nedir?

Mikrobiyal ürünler, mantar ve bakteri gibi mikropların yanı sıra bitki özleri ve yosun özlerini de içerebilen aktif bileşenlerden oluşur.

Ürün tohuma uygulandığında toz veya sıvı halinde uygulanır. Tek bir katman tüm tohumu kaplar. Bu sayede faydalı bileşenler gerektiğinde tohum tarafından kullanılabilir. Sebze ve diğer ürünlere tercihen bandırma uygulaması yapılır, veya damlamadan verilebilir. Faydalı mikroorganizmalar hızlıca kök etrafında koloni olur ve bitkiyi desteklerler.

Mikrobiyal gübrelerin faydaları nelerdir?

Mikrobiyal gübre ve ürünler, bitkinin gelişimi, direnci, abiyotik stres, kök sisteminin gelişimi ve mahsulün verimliliği üzerinde yararlı etkilere sahiptir. Organizmaya bağlı olarak, mikrobiyallerin olumlu özelliklerine genel bir bakış:

  • Biyolojik tohum kaplama bir biyolojik uyarıcı görevi görür; kaplanmış mahsul güçlenir ve daha iyi gelişir;
  • Bitkilere fideden dikim aşamasında bandırma şeklinde uygulanabilirler.
  • Ürün içindeki bileşenler, bitkilerin bitki patojenleriyle savaşmalarına ve biyotik stresi en aza indirgemelerine yardımcı olarak ürün verimini arttırır;
  • Bitki gelişimini teşvik eden mikroorganizmalar, kökleri kolonize eder ve yetiştirme sezonunun tamamı boyunca mahsulü korur.
  • Mikrobiyal gübreler kök sisteminde bitki besin maddelerinin bulunabilirliğini ve besin alımını artırır;
  • İyileştirilmiş kök ve sürgün büyümesi, erken büyüme oranının optimize edildiği ve hem mahsulün besin değerinin hem de üretim veriminin arttırılması anlamına gelir;
  • Tarım kimyasallarının kullanımını üreticilerin kimyasal maddelere daha az maruz kalmasını sağlayacak şekilde düşürür ve bunların çevre üzerindeki etkilerini azaltır. Bu sayede toprağın tarım kimyasallarına maruz kalma olasılığı da sınırlandırılır.

Ürünler

Yardıma mı ihtiyacınız var?