Cacopsylla pyri

Armut psillidi

Genel

Armut psillidi, Cacopsylla pyri, Orta Avrupa'da geniş bir dağılıma sahip bir armut zararlısıdır ve armut bahçelerinde ciddi zararlara yol açabilir.

Armut psillidinin yaşam döngüsü ve görünümü

Ergin armut psillidi 2-3 mm uzunluğunda olup, rengi turuncu kırmızı ile siyahımsı arasında değişir. Toraksın arkasında beyaz, uzunlamasına şeritler vardır. Koyu damarlı ön kanatlar belirgindir. Yumurtalar oval şeklinde ve yaklaşık 0,3 mm uzunluğunda olup, sarımsı turuncu renktedir. Nimfler başlangıçta sarımsı renktedir ve açıkça görünür morumsu kırmızı gözleri vardır. Sonraki instarlar, baş ve vücut üzerinde beyazımsı uzunlamasına çizgiler ve siyahımsı işaretlerle morumsu ile kırmızımsı kahverengi arasında değişen renklerde olur.

Armut psillidleri ergin halde, armut ağaçlarının kabukları üzerinde barınarak kışlar. Erginler ilkbaharda aktif hale gelir ve genç yaprak ve çiçeklerden beslenmeye başlar. Yumurtalar, ince dal kabukların çatlaklarına bırakılır ve yaklaşık 3 hafta sonra yumurtadan çıkar. İnce dal ve sürgünlerden beslenen 5 nimfal instar vardır. Sıcaklığa bağlı olarak, yılda 3 veya daha fazla nesil oluşur. Kışlayan erginler Kasım ve Aralık aylarında üretilir.