Spodoptera eridania

Güney ordu kurdu

Genel

Güney ordu kurdu (Spodoptera eridania), Güney ve Orta Amerika ve Karayipler’de çeşitli tarımsal mahsullere zarar veren bir zararlıdır. Bu polifag türü, başka bitkilerin yanı sıra, mısır, pamuk, pirinç ve soya bitkilerine saldıran bir türdür. Savanlardaki tarım alanlarının bir zararlısı olarak kabul edilir.

Güney ordu kurdunun görünümü ve yaşam döngüsü.

Dişisi 1.000’e kadar yumurta bırakabilir. Yumurtalar neredeyse tam küre şeklindedir, yapraklara gruplar halinde bırakılır ve genellikle dişilerin karnından çıkan pullarla örtülüdür. Yumurta evresi 4-6 gün sürer. Yumurtalar başlangıçta yeşilimsidir ve yumurtadan çıkmadan önce kahverengi olurlar. Tırtıllar altı instar evresinden geçer; genellikle yaprakların alt yüzeyinde bulunurlar ve geceleri daha aktiftirler. Larvaların gelişimi yaklaşık 14-20 gün sürer. Larvalar, renk desenleri oldukça değişken olmasına rağmen, gelişim dönemi boyunca yeşil veya siyahımsı renktedirler ve başları açık kahverengi veya kırmızımsı kahverengi renkte olur. Gelişmelerini tamamladıklarında, yanlarında boyuna iki adet ve sırtlarında bir adet sarımsı çizgileri olur. Bu çizgiler ayrıca, pronotumda ve karın sonunda bulunan sklerotize bölgeleri gösterir ve bu da, türün tanımlanması için önemli bir özelliktir. Pupalar koyu kahverengi renkte, 10-18 mm boyunda ve 5-6 mm enindedir. Pupalaşma sadece toprakta 5-10 cm derinlikte meydana gelir ve 11-13 gün sürer. Güveler güçlüdür ve kanat genişlikleri 28-40 mm arasındadır. Genellikle grimsi-kahverengi renkte olup, ön kanatlarının ortasında siyah bir nokta vardır ve arka kanatları beyazdır. Kanat açıklıkları yaklaşık 40 mm’dir.