Heliothrips haemorrhoïdalis

Sera tripsi

Genel

Sera tripsi (Heliothrips haemorrhoidalis) tropikal ve subtropikal bölgelerde son derece yaygın olup, ayrıca ılıman bölgelerde seralarda görülür, son derece polifag bir türdür ve 100’ün üzerinde bitki türünde görüldüğü bildirilmiştir. Bu türün ciddi zarar verdiği bitkiler arasında çay, turunçgiller ve avokado ile siklamen ve diğer birçok süs bitkisi yer alır.

Sera tripsinin yaşam döngüsü ve görünümü

Ergin sera tripsi koyu kahverengi olup karın bölgesinin tepesi daha soluk renktedir; dişiler 1,4-1,7 mm, erkekler ise 1,1-1,2 mm uzunluğundadır. Bacakları tamamen beyaz veya sarıdır. Sera tripsleri partenojenik canlılar olup çiftleşmeden ürerler. Erkekler nadiren görülür. Erginler iyi uçucular değildir ve bitki üzerinde gölge alanlarda kalmaya eğilimlidir.

Yumurtaları beyaz ve muz şeklinde olup, dişiler tarafından bitkinin içine tek tek bırakılır. Erken dönem larvaların rengi beyazımsı, gözleri kırmızıdır. Larvalar beslendikçe sarımsı bir renk alır. Olgun larvalar ortalama 1 mm uzunluğundadır. Sera tripsleri iki larva döneminin ardından deri değiştirerek prepupa evresine geçerler, bu evrede renkleri açık sarı, gözleri kırmızı ve kanat yumruları kısadır. Pupa evresinde biraz daha büyük, kanat yumruları daha uzun ve gözleri daha büyük olur. Sarımsı rengi yaşlandıkça koyulaşır. Antenler, pupa evresinde başın üstünde geriye doğru kavislidir. Prepupa ve pupa evrelerinde beslenmezler.

Sera tripsinden nasıl kurtulunur?