Kategori: Yetiştirme tavsiyesi
Yayın tarihi:: Aralık 25, 2020

Panoramix’in Bacillus megaterium’ları ile bitkilerinizin fosfor alınımını teşvik edin!

bmegaterium.jpg

Panoramix’in Bacillus megaterium’ları ile bitkilerinizin fosfor alınımını teşvik edin!

Toprakta bulunan ve bitki tarafından alınamayacak durumda olan fosfor bileşenlerini, bitkinin alınabileceği forma dönüştüren Bacillus megaterium’lar, aynı zamanda bitkilerin toprak kökenli hastalıklardan korunmasına da yardım eder.

Fosfor’un bitkiler için önemi

Fosfor toprakta genellikle fosfat halinde bulunan bitkiler için çok önemli bir besin elementidir. Fosfor kök teşekkülünü ve büyümesini sağlar, bitkilerin olgunlaşmasını çabuklaştırır, meyvelerin büyümesini teşvik eder ve verimi arttırır, hastalıklara karşı direncini yükseltir. Fosfor olmadan bitkilerde hücre bölünmesi olmaz ve bitkiler büyümez. Yeni köklerin oluşması , güçlü çiçek ve polen, meyvenin oluşumu için fosfora ihtiyaç vardır. Fosfor eksikliğinden en çok çiçek ve meyve zarar görür. Fosfor noksanlığı olan bitkilerde büyüme geriler. Meyveler küçük ve kalitesiz olur.

Bacillus megaterium’un fosfor alımına etkisi

Bitkilerin topraktaki toplam fosforun sadece %1’inden; toprağa uygulanan fosforlu gübrenin ise yaklaşık %10 ile 30’undan faydalanabildiğini, geri kalan kısmın ise toprakta kaldığı bilinmektedir. Topraktaki fosforun büyük kısmı fosfat bileşenleri halinde bulunur ve bitki tarafından alınamaz haldedir. Bacillus türleri ürettikleri asit ve enzimler yardımı ile fosfatı çözünebilir hale getirebilmektedirler. Yapılan çalışmalar fosfat çözücü bakterilerin kimyasal gübrelerle birlikte onların etkinliğini arttırmak için kullanılabildiği gibi, toprak yapısına bağlı olarak kimyasal gübrelere alternatif olarak da kullanılabildiğini göstermektedir.

Panoramix’in içindeki mikroorganizmalardan biri olan B.megaterium’lar topraktaki bağlı fosfat formlarını çözerek, fosforu bitkiler için alınabilir hale getirir. Bu sayede kök büyümesi uyarılır ve kök gelişimi teşvik edilir. Bitkide daha fazla saçak kök ve uzun tüy kökleri oluşur. Bitkilerin su ve besin maddeleri alım kabiliyetini arttırır. Uygulanması gereken fosfor gübresi miktarını azaltır. Alınan fosfor ile beraber daha güçlü çiçek, polen ve meyve oluşumu sağlanır.