Polyphagotarsonemus latus

Sebzelerde sarı çay akarı

Genel

Sebzelerde sarı çay akarı (Polyphagotarsonemus latus) tropikal bölgelerde ve ayrıca ılıman bölgelerdeki seralarda görülür. Sebzelerde sarı çay akarı (Polyphagotarsonemus latus) özellikle biberde görülmekle birlikte, patlıcan, domates ve hıyar gibi çok çeşitli konukçu bitkilerde de görülebilir. Ek olarak, açelya, begonya, gerbera ve siklamen gibi birçok süs bitkisi de sebzelerde sarı çay akarından etkilenebilir. Sarı çay akarları (Polyphagotarsonemus latus) kışlama kabiliyetine sahip olmadığından, ılıman iklimlerde açık havada herhangi bir sorun oluşturmaz.

Tarsonemid (Tarsonemidae) familyasına mensup akarlar, diğer tüm akar familyalarından çok daha çeşitli beslenme alışkanlıkları sergiler. Bunlar mantar, alg ve bitkilere ilaveten böcek ve akar avcıları ve parazitleri ile de beslenen türlerdir. Bitkiler üzerinde yaşayanları, konukçularına çok büyük zararlar verebilir.

Sebzelerde sarı çay akarı (Polyphagotarsonemus latus) gibi tarsonemidler hem sebze hem süs bitkilerinde görülebilir.

Sebzelerde sarı çay akarının yaşam döngüsü ve görünümü

Tarsonemid akarlarının yaşam döngüsü şu evreleri içerir: yumurta, larva ve ergin. Larvalarda üç çift, erginlerde ise dört çift bacak vardır. Hem erkek hem de dişilerde son bacak çifti diğerlerinden farklıdır ve yürümek için kullanılmaz. Larvalar, deri değiştirip üçüncü larva evresine geçtikten sonra bir ya da iki gün daha kütikülleri içinde kalır ve daha sonra ergin olarak buradan çıkarlar. Bu evre genellikle pupa, sahte pupa ya da hareketsiz nimf olarak adlandırılan bir dördüncü evre olarak kabul edilir. Erkekler, dördüncü bacak çiftlerini halen larva evresinin kütikülü içinde bulunan genç dişileri (hareketsiz nimfler) taşımak için kullanırlar. Çiftleşme, ergin dişi larva kütikülünden çıkar çıkmaz gerçekleşir. Tarsonemid akarlarının gözleri yoktur.

Sebzelerde sarı çay akarları (Polyphagotarsonemus latus) yumurtalarını çoğunlukla yaprağın alt kısmına ya da meyve yüzeyi üzerine bırakır. Yumurtalar uzun ve oval şekilli olup, yüzeye sıkıca sabitlenir ve sonraki aktif evrelerle kıyaslandığında görece büyüktür (yaklaşık 0,07 mm). Bunlar saydamdır ve üzerlerinde beyaz noktalar bulunur.

Sebzelerde sarı çay akarı (Polyphagotarsonemus latus) larvası ergin akara benzer ancak biraz daha küçüktür ve sadece üç çift bacağı vardır.

Yeni ergin akar yaklaşık 0,2 mm uzunluğunda, oval ve geniştir; rengi, tüketilen besin maddesi tipine ve miktarına bağlı olarak soluk sarı ile sarı-yeşil arasında değişir. Dişi akarların sırtında beyaz bir şerit vardır.

Sebzelerde sarı çay akarından nasıl kurtulunur?