Entegre Mücadele

Entegre Mücadele

Doğanın gücünü kullanmak

Gıda üretiminin geleceği hakkında düşünen herhangi birinin kalbine korku salmak için şu soru yeterlidir: 2050 yılında on milyara ulaşacağı tahmin edilen dünya nüfusuna yeterli yiyecek nasıl sağlanacak? Daha fazla insan yüksek miktarda et ve süt ürünleri içeren bir beslenme şekline geçerse gerek duyulacak, mevcut verimli tarım arazilerinin neredeyse iki katına çıkarılması gibi bir hedefi nasıl başaracağız? Sağlıklı gıda üretimini hem insan hem de çevre güvenliğini tehlikeye atmadan güvenceye almanın yolları nelerdir?

Küresel meselelerin içinde boğulmak için İnternette sadece bir saat geçirmeniz yeterlidir. Başlıcası: Yapay gübre kullanımıyla, pestisitlere yani kimyasal ilaçlara bağımlılığın artması ve böylelikle çevrede ve insan sağlığında direnç gelişmesine ve çeşitli zararlar oluşmasına neden olma ve sonuçta yine büyük miktarda yapay gübre kullanımına giden bir kısır döngü. Öte yandan dünyada yapay gübrenin en önemli bileşeni olan fosfat stoklarının elli yıl sonra neredeyse tükenecek oluşu. Ormanların yok edilmesi, erozyon, tatlı su kıtlığı, aşırı avlanma, hava ve deniz suyu kirlenmesi ve iklim değişikliği, işleri daha da karmaşıklaştıran faktörlerdir.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ne göre, tarımda yenilikçilik bir numaralı önceliktir. Yeniliklerin amacı, minimum yapay gübre ve minimum kimyasal böcek ilacı kullanımı yoluyla hektar başına sağlıklı gıda üretimini korumak ve mümkün olan durumlarda ise artırmak olmalıdır. Çoğu bilim insanı, bunun yalnızca Entegre Zararlı Yönetimi veya Entegre Mücadele (IPM) kavramına uygun biçimde mahsul yetiştirdiğimiz takdirde mümkün olacağı konusunda hemfikirdir. Bu terim, bitkilerin içinde ve etrafındaki döngüler ve dengeler ile bitki, böcek, mikroorganizma ve besinler arasındaki bağımlılık ilişkileri bilgisine dayanarak bitkileri yetiştirme ve koruma biçimini ifade eder. Sürdürülebilir tarım, mahsullerin hastalıklara ve istilalara karşı dirençli olmasını gerektirir ve bunların içinde geliştikleri ortam kendi kendini onarma kapasitesine sahip olmalıdır. Ancak o zaman yapay gübrelerin kullanımını azaltabilir, böcek ilaçlarına olan bağımlılığı en aza indirebilir ve verimi artırabiliriz.

Entegre Mücadene (IPM) sonuçları her ne kadar iyi olsa da, yöntemin tarımda dünya çapında kullanımının henüz emekleme döneminde olduğunu ve gıda amaçlı yetiştirdiğimiz mahsullerin içinde ve çevresinde olan her şeyi anlamaktan çok uzak olduğumuzu söylemek yanlış olmayacaktır. Koppert, gıda üretiminde entegre mücadeleden esinlenen yenilikçiliğin itici güçlerinden biridir. Araştırma ve ürün geliştirme yoluyla ve tüm dünyadaki çiftçiler ve üreticilerle bilgi paylaşım ağı aracılığıyla şirket, gıda üretiminde yapay gübre ve pestisit kullanımını en aza indirmek için sahip olduğu kaynak ve araç yelpazesini genişletmeye çalışmaktadır.

Entegre Mücadele nedir?

Entegre Zararlı Yönetimini (IPM) yani Entegre Mücadeleyi açıklayan birçok tanım vardır. Yaklaşımın en önemli yönü amacıdır: Mümkünse biyolojik mücadele yapmak ve ancak bir zorunluluk oluştuysa kimyasal mücadele kullanmak. Bizi bu hedefe götüren araç kutusunda birçok farklı araç bulunur. Bu durum, bir IPM danışmanının işini çok yönlü, ilginç ve bazen de karmaşık hale getirir. En önemli IPM araçları aşağıda tanımlanmaktadır.

Toprak sağlığı

Sağlıklı toprak veya substrat, sağlıklı bir bitkinin temelini oluşturur. Toprak veya substrat sağlığını sadece biyolojik anlamda, yani toprak kaynaklı zararlıların veya hastalıkların varlığının minimum düzeyde olması olarak değerlendirmeyin. Toprak matrisinde veya besin çözeltisinde iyi dengelenmiş minerallerin olması gibi kimyasal faktörler de önemlidir. Fiziksel faktörleri de unutmamak gerekir: Kök bölgesi ve üzerindeki hava arasındaki gaz alışverişini sağlayan gözenekli bir toprak veya substrat yapısının varlığı gibi.

Çeşit tercihi

Bitki çeşitleri zararlılara ve hastalıklara karşı duyarlılıkları açısından önemli farklılıklar gösterebilir. Bu, onların genetiklerinde sahip oldukları dirençlerin ötesine geçer. Çeşitler arasında yaprak dokusu ve bitki öz suyu bileşimindeki farklar da zararlıların veya hastalıkların gelişmesinde rol oynar.

Hassas ekim

Bu teknik, her bitki için benzer koşulların sağlanmasına yardımcı olarak daha birörnek/homojen bir mahsul elde edilmesini sağlar. Böylece zararlı böceklere ve hastalıklara daha açık olan zayıf bitkiler önlenmiş olur.

Mahsul hijyeni

Mahsul hijyeni aslen önce kültürle başlar: Eski mahsulün kalıntılarının kaldırılarak yetiştirme alanından uzağa alınması, yeni mahsulde enfeksiyonu azaltmaya veya geciktirmeye yardımcı olur. Sera veya ekim alanını içinde bulunan her şeyle birlikte temizlemek önem taşır. Sezon boyunca enfekte bitkilerin veya bitki parçalarının ekim alanından çıkarılması, enfeksiyonları sınırlar.

Bitki gelişimini teşvik eden ürünlerin uygulaması

Bitki gelişimini teşvik eden mikroorganizmalar üretimin başlangıcından itibaren uygulanabilir. Bunlar, rizosferin mikrobiyal bileşimini zenginleştirir. Faydalı mikroorganizmalar birleşimi sistemik direnci harekete geçirir ve bitkilerin daha iyi gelişmelerine yardımcı olur. Tohum kaplama, bandırma ve erken dönem damlamadan yapılan uygulamalar bitkilere faydalı mikroorganizmaları uygulamak için etkili bir yoldur.

İzleme ve Uygulama

Sık ve sistematik yapılan gözlem, IPM’in başarısı açısından çok önemlidir. Zararlı ve hastalıkların erken teşhisi, zararlı veya hastalık düzeyleri düşükken ve en etkili zamanda eyleme geçilmesine olanak sağlar. Yapışkan tuzaklar ve feromon tuzakları gözlem ve izleme açısından vazgeçilmez araçlardır. Özel kameralı insansız hava araçlarına sahip modern teknikler, gözcülük için yeni ve ilginç seçenekler sunar. Uygun gözcülük, zararlıların ve doğal düşmanların gelişimini ölçmeye yardımcı olan veriler de sağlar. Tüm gözcülük çalışmaları çok fazla veri üretir. "Precision Farming", IPM sistemlerini yönetmek, değerlendirmek ve sürekli iyileştirmek amacıyla bu verileri faydalı bilgilere dönüştürür. Koppert, gözcülük ve Precision Farming’i kolaylaştıran donanım ve yazılım araçları sunar.

İnsansız hava araçları, asgari iş gücü kullanımı ile doğal düşmanların dağıtımı için hazırlanabilir. Bu imkan Precision Farming sisteminden gelen ilgili gözcülük verileriyle birleştirildiğinde, uygulama oranını lokal enfeksiyon düzeyinde ayarlamak pek yakında mümkün olabilecektir. Doğal düşmanlarla biyolojik kontrol rakamların konuştuğu bir oyundur; dolayısıyla bu teknik doğal düşmanlara yapılan yatırımdan en iyi faydayı elde etmeye yardımcı olacaktır.

İlaçlama için ekonomik zarar eşikleri

Zararlı ve hastalıklar, mahsulde ekonomik zarara neden olmaksızın var olabilir. Eşik seviyesinin mahsule ve zararlılara ya da hastalık bileşimine göre değişiklik gösterdiği açıktır. Bu eşikler ile zararlı böcekler ve bunların doğal düşmanlarının dinamikleri hakkında bilgi sahibi olmak, gereksiz (kimyasal) müdahalelerin önlenmesine yardımcı olur.

Yararlı böcekler

Doğal düşmanların önleyici salımları
En etkin sonucu elde etmek için, doğal düşmanların zararlı popülasyonu gelişiminin erken bir aşamasında devreye sokulması gerekir. Optimum etkinlik açısından, bazı durumlarda doğal düşmanların zararlı daha ortaya çıkmadan salımı mümkün veya gereklidir. Bazı faydalı akarlar polen veya yiyecek akarları ile, bazı faydalı böcekler ise güve yumurtalarına dayalı özel gıdalarla beslenebilir. Bazı parazitoitler, serada banker bitkilerde üretilebilir.

Yararlı böceklerin/akarların arttırıcı salımları
Önleyici salım mümkün veya gerçekleştirilebilir değil ise, gözcülük verileri doğal düşmanların devreye sokulmasının zamanlamasını ve oranları yönlendirmeye yardımcı olur.

Toplu tuzaklar

Her zararlı türü için ticari bir doğal düşman bulunmaz. Kaldı ki, bazı durumlarda doğal düşmanların da yardıma gereksinimi olur. Rulo tuzaklar ve Horiver (1000 / ha) gibi toplu tuzak teknikleri, beyaz sinek ve thrips gibi zararlıların uçucu evrelerinin kontrolüne katkıda bulunur. Diğer bazı zararlılar için ise feromon tuzakları, toplu tuzakları daha etkili hale getirebilir.

Daha iyi bitki sağlığı için bitki besin elementlerinin kullanılması

Bitki öz suyu analiz verileri, yaprak besin kompozisyonu ile zararlılara veya hastalıklara karşı duyarlılık arasında bir takım açık ilişkileri ortaya çıkarmıştır. Bitkilerin beslenme durumunu yönetmek, bitki sağlığını yönetmede önemli bir araç haline gelmektedir. Örneğin, bitki öz suyunda düşük nitrat düzeyi, örümcek akarlarının, beyaz sineklerin ve diğer zararlı böceklerin gelişimini üretim veya kaliteden ödün vermeksizin yavaşlatır. Daha pek çok örnek vardır.

IPM-mahsul yönetimi eşleştirmesi

Bitkinin yaşam döngüsü ve mahsul yönetimini bilmek, IPM programı ve mahsulün en iyi şekilde entegrasyonu için gereklidir. Domatesteki yaprak kırma tratejisi, beyaz sinek parazitoitlerinin ve Macrolophus popülasyonlarının gelişiminde fark yaratabilir. Saksı bitkilerinde thripslere karşı yırtıcı akar uygulaması, bitkiler arasında boşluk bırakılmadan önce gerçekleştirildiğinde daha etkili olur. Soğuk koşullarda yetişen bitkiler, bu koşullarda iyi işlev gören yararlılara gereksinim duyar.

İklim yönetimi

“Yeni Nesil Tarım” programı, yüksek teknolojili seralarda uygulanan mahsul ve iklim yönetimi uygulamalarında bir paradigma değişikliğine neden oldu. Program, su, enerji ve asimilat dengesinin doğru yönetiminin zararlı ve hastalıklara karşı daha dayanıklı, sağlıklı bir mahsul elde edilmesine nasıl katkıda bulunduğunu göstermektedir.

Biyopestisitler

Üç biyopestisit kategorisi vardır.

Mikrobiyal pestisitler bakteri, mantar, oomycetes veya virüslere dayanır ve zararlı ve hastalıkların biyolojik kontrolü için kullanılabilir. Örnekler: Trianum (Trichoderma harzianum), Mycotal (Lecanicillium muscarium) ve Bacillus thuringiensis.
-
Biyokimyasallar bitkisel özütlere veya metabolitlere (nim, bitkisel yağlar) dayanır.
-
Eşey feromonları, semiyokimyasalların en iyi bilinen örnekleridir.

Biyopestisitler, kimyasal olmayan zararlı ve hastalık kontrolü için geniş bir yelpazeye yayılan araçlar sunar. Kullanım, yalnızca ürünün başvuru yapılan ülkede kayıtlı olduğu durumlarda mümkündür. Biyopestisitler genelde doğal düşmanlarla uyumludur; ancak bunun istisnaları da vardır. Ayrıntılı bilgi için Koppert yan etkiler veri tabanına göz atın veya yan etkiler uygulamasını indirin.

Uyumlu kimyasallar

Kimyasal olmayan araçlar zararlı veya hastalık seviyelerini ekonomik zarar eşiğinin altında tutamıyorsa, kimyasal pestisitlerin doğal düşmanlar ve mikrobiyal pestisitleri minimum düzeyde etkileyerek kullanılabilme imkanı genellikle mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için Koppert yan etkiler veri tabanı web sitesi veya uygulamasına göz atın ve seçilen pestisitin pazar gereksinimleri için engel oluşturup oluşturmadığını mahsulünüzü alacak kişi ile teyit edin.

Yardıma mı ihtiyacınız var?