Kategori: Yetiştirme tavsiyesi
Yayın tarihi:: Ocak 16, 2021

Biyostimülant gübre nedir?

NatuGro.jpg

Biyostimülant gübre nedir?

ProRhyzo, ProVigor ve ProGres ürünlerimizi içeren NatuGro serimiz, Türkiye’de ve dünyada son zamanlarda talebin ve ilginin gittikçe arttığı biyostimülantlar grubunda yer alır.

Temel amacı, bitki gelişimini, bitkilerin beslenmesini, ürün kalitesini ve verimini olumlu yönde etkilemek; bitkilerin strese dayanıklılığını arttırmak amacıyla; bitkilere yapraktan, topraktan veya tohuma uygulanırlar. Bazılarının toprak yapısını düzenleyici etkileri de bulunan materyallerdir.

Geleneksel nitrojen, fosfor ve potasyumlu gübrelerden farklı olan bu ürünler, formüllerinde hümik asitler, deniz yosunu özleri, vitaminler, amino asitler, askorbik asit ve diğer kimyasallar gibi çeşitli organik ve inorganik bileşikler içerebilir, mikroorganizmalar bulundurabilirler.

Türkiye de henüz yasal bir sınıflandırma olmadığı için farklı mevzuatlara göre ruhsatlandırılırlar.

Biyostimülant Gübrelerin Bitki Gelişimine Etkileri

Biyostimülant gübreler kök ve yaprak gibi spesifik bitki organlarına doğrudan uygulandığında; kök ve sürgünlerin büyümesini teşvik ettiği, bitkilerin büyüme ve verimini arttırdığı, çevresel strese karşı tolerans geliştirdiği, besin alımını arttırdığı ve antioksidan geliştirdiği bildirilmiştir.

Biyostimülant Gübre Kullanımının Bitki ve Tarım Kimyasallarına Etkisi

Biyostimülant gübreler ürün verimine, bitki gelişimine ve stres etmenlerine dayanıklılık üzerine olumlu etkilerinin bulunduğu görülmektedir. Artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanmaya çalışıldığı bu süreçte, biyostimülant gübrelerin kullanımı ile pestisit ve gübre gibi tarımsal girdilerin aşırı ve bilinçsiz kullanımında azalmaya gidilmesi, dolayısıyla tarım kimyasalları ile meydana gelen çevre kirliliğinin önüne geçilmesi mümkündür.

NatuGro serisinin sırrı

NatuGro ürünlerimiz yani ProRhyzo, ProVigor ve ProGres içeriğinde dünyada bilinen en kaliteli deniz yosunu özlerini içeren, farklı oranlarda hümik , fulvik, askorbik ve amino asitler bulunduran, vitamin ve kimyasal maddelerle zenginleştirilmiş eşsiz bir biyostimülant serisidir.

NatuGro içeriğinde bulunan birinci kalite kahverengi deniz yosunu özlerinin, bitkilerde oksin, sitokinin, giberellin ve absisik asit gibi hormonların biyosentezi ile ilgili genleri uyardığı görülmüştür. Deniz yosun ekstraktlarının uygulandığı topraklarda gözlenen kök gelişimi, bu topraklarda mikroorganizma dinamiğinin de olumlu yönde etkilenmesi ile açıklanmaktadır. Natugro içeriğindeki bileşenler yapraktaki klorofil içeriğini artırmaktadır.

NatuGro serimizin farklı bitkilerde nasıl sonuçlar verdiğini öğrenmek için hemen bizimle iletişime geçin.

Yardıma mı ihtiyacınız var?