Clavibacter michiganensis sp.

Domateste bakteriyel kanser

Genel

Clavibacter Avrupa’da bir karantina organizması olarak kabul edilir yani bakterinin Avrupa’ya girişini önlemek için büyük çaba harcanır. Arada sırada bir enfeksiyona rastlandığında, kökünü kazımak için katı önlemler alınır. Domateste üreticilerin ya tüm mahsulü, ya da mahsul eski ise sadece enfekte bölgeyi geniş bir tampon bölge ile birlikte imha etmesi gereklidir. Buralarda yeniden ekime ancak bölgenin iyice dezenfekte edildiği yetkili mercilere kanıtlandıktan sonra izin verilir. Patates üreticileri etkilenen tarlanın tüm mahsulünü kaybeder ve çiftlikteki diğer tarlalardan gelen patatesler o yıl için “şüpheli” olarak etiketlenir. Enfekte tarlada beş yıl süreyle patates veya diğer Solaneceaous mahsullerinin ekimine izin verilmez. Aynı çiftliğin diğer tarlalarında ise, enfeksiyondan sonra bir yıl süre ile tohumluk patates ekimine izin verilmez.

Domateste bakteriyel kanserin yaşam döngüsü ve görünümü

Clavibacter tohum ve yumrular yoluyla taşınır ve birincil enfeksiyon çoğunlukla enfekte çoğaltma malzemelerinden kaynaklanır. Sera mahsullerinde bitkilere dokunulması yoluyla ve tarla mahsullerinde yağmur veya sulama suyunun sıçramasında olduğu gibi su aracılığıyla diğer fidelere yayılır. Hem sera hem de tarlalarda püskürtme de bakterinin yayılmasına neden olabilir. Bakteri, ayrıca, makine, sandık ve aletler yoluyla da yayılabilir. Bakteri, genç bitkileri, yaralardan girip daha sonra bitki damarları içinde büyüme yoluyla enfekte eder. Bitki büyümesi sınırlanır ve bitki ksilem damarlarının tıkanması nedeniyle solar. Bakteri, gönüllü yumrular ve patates mahsul kalıntıları üzerinde bir süre hayatta kalabilir. Enfekte yumrular, hasat sonrası depolama sırasında sağlıklı yumruların enfekte olmasına yol açabilir.

Domateste bakteriyel kanser nasıl önlenir?