Tenuipalpidae

Yassı akar

Genel

Tenuipalpidae familyasına mensup akarlar tüm dünyaya yayılmış olup tarımı yapılan birçok bitkide görülebilir. Özellikle sera süs bitkisi yetiştiricileri tarafından bildirilmiş birçok türü bulunmaktadır.

Tenuipalpidae, kırmızı örümcekleri (Tetranychidae familyası) andırdığından dolayı yalancı kırmızı örümcek, ya da gövdeleri diğer akarlara kıyasla yassı olduğundan dolayı yassı akar olarak bilinir. Yetiştiriciliği yapılan bitkilere zarar veren türlerin çoğu Brevipalpus ve Tenuipalpus cinslerine mensuptur. En yaygın türler arasında, orkidelere zarar veren Tenuipalpus pacificus ile tüm dünyaya yayılmış ve birçok konukçu bitkide görülebilen Brevipalpus phoenicis, Brevipalpus obovatus ve Brevipalpus californicus türleri yer almaktadır.

Yassı akarın yaşam döngüsü ve görünümü

Çoğu yassı akarın (Tenuipalpidae) rengi kiremit kırmızısı ile sarı arasında değişir. Gövde şekilleri kırmızı örümcekler ile aynı, ancak genellikle daha küçüktür. Farklı türler birbirine oldukça benzer görünümdedir. Yassı akarlar, kırmızı örümcekler ile aynı gelişim evrelerinden geçer: yumurta, larva, protonimf, deutonimf ve ergin. Yavaş hareket ederler ve çoğunlukla yaprakların alt kısmında damarlar boyunca görülürler. Bu akarlar yukarıdan bakıldığında yassı ve yumurta şekillidirler ve dorsal yüzeylerinde ağa benzer bir desen vardır. Yumurtaları saydam kırmızı renkli olup, elips şeklindedir. Yumurtalar yaprak kıvrımlarına ya da yaprak orta damarı boyunca, genellikle birkaç yüzlük kalabalık kümeler halinde bırakılır.